Hvordan det hele begynte, og hvordan vi ønsker det skal gå videre

Ideen fikk vi etter et inspirerende besøk på Egilbu som ligger eventyrlig til på Klokksegga, Urke og deretter fikk i nyss i at lik tilrettelegging har blitt utført på Midsund. Fra initiativtakere på Midsund, fikk vi gode tips og råd om hvordan vi burde gå frem for å realiserer dette på Sulafjellet.

"Hylla", Hengekøyeparken på Blåfjell er et samarbeidsprosjekt mellom Sula Jeger og Fiskerforening, og
Sula Vonløype. Ideen ble luftet på Onsdag, og kommende Fredag var parken klar for besøk. Det er både enkelt å kjekt når man flokker seg med mennesker full av engasjement og gjennomføringsevne.

Vi håper at dette initiativet blir godt mottatt og at store og små vil finne glede i dette tilbudet. Felles med alle gratistilbud som foreningene tilrettelegger for, er vi avhengig av at alle tar sin del av ansvaret med å holde området og fjellet forøvrig, ryddig og fint. Vi ber alle om å sette seg godt inn i reglene som gjelder for område, og følge disse til punkt og prikke. Dette er helt avgjørende om vi skal kunne fortsette med å tilrettelegge for slike aktiviteter.

Det har blitt opprettet en VIPPS for parken, og vi håper at fellesskapet vil støtte oss i arbeidet med å ivareta eksisterende tilbudet. Dette vil samtidig gi oss muligheten til å kunne etablere slike tilbud flere steder på Sula. 

Sula Jeger og Fiskerforening


Sula Jeger og Fiskerforening (SJFF) er en interesseorganisasjon underlagt Norges Jeger og Fiskerforening. Vi jobber aktivt i å forvalte om noen av naturressursene vi har på Sula og er samtidig en aktiv bidragsyter til aktivitetstilbudet i kommunen.

Noe av aktivitetene som foreningen tilbyr:- Leirdueskyting- Utleie av foreningslokalet til dåp, konfirmasjon, bryllup etc- Utlån av kano, båt, friluftsutstyr, fiskeutstyr- Jegerprøve kurs- Fluekasting kurs- Båtførerkurs, arrangerer aktiviteter for barn og voksne (fiskekonkurranser, trofebedømmelse, temakvelder, mm

Kontaktperson: Fritz Wahl - tlf 46779770


Vonløypa


VONLØYPA er ei populær turløype på Sulafjellet. Arbeidet med turløypa ble påbegynt i 1995 og har fått navnet sitt etter Vonhytta, som ligger der turløypa ender.Årlig arrangerer styret i Vonløypa fjelløpet "VARDEN OPP" i månedsskiftet mai-juni, og Sulanissens "NISSEFEST" på første søndag i advent.Vonløypa har jevnlig dugnadsaktivitet for å holde turløypa vedlike. Både grusdekke, rør og broer er noe som trenger oppgradering når været tærer.Vonløypa har mange sponsorer og bidragsytere, og retter en stor takk til alle givere. 

Om du vil være en av dem, blir vi svært glade for små og store bidrag til Vonløypas konto: 3910.55.97723.På forhånd tusen takk!

Vi ønsker dere alle en riktig god tur på Sulafjellet!


Test